János Zsigmond síremléke
János Zsigmond síremléke, Gyulafehérvár
Acsády Ignác: Magyarország 3 részre oszlásának története 1526-1608
In: A magyar nemzet története V. Szerkesztette: Szilágyi Sándor.
Athéneum, Budapest, 1897, 412. oldal utáni tábla.