prédikátor (latin praedicare, hirdetni)

A protestáns lelkipásztorok régies elnevezése. A protestáns egyházak tanítása nem ismeri el az egyházi rend szentségét, így a protestáns lelkipásztorok nem katolikus értelemben vett papok, hanem a gyülekezetek teológiát végzett egyházi vezetői, akiknek legfontosabb feladatuk Isten igéjének hirdetése. A protestáns prédikátorok magyarul írt vitairataikkal, bibliafordításaikkal igen fontos szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv elterjesztésében.

MA-TI