XI. Ince pápa

Eredeti neve Benedetto Odescalchi (1611, Como-1689. augusztus 10., Róma). A vagyonos bankárcsaládból származó pápa ifjúkorában részt vett a harmincéves háborúban (1618-1648), majd Nápolyban jogot tanult, végül mégis a papi hivatást választotta. Harminchat évesen már bíboros, akit legfőképpen jótékonykodása és különösen aszketikus életvitele tett híressé. Szívügyének tekintette egy nagy török elleni háború megszervezését. A pápai koronát 1676-tól 1689-ig viselő XI. Incének erre végül Bécs 1683. évi török ostroma után nyílt lehetősége. Ettől kezdve ő lett a törökellenes magyarországi háború egyik legfőbb szorgalmazója és anyagi támogatója. Az 1684-ben létrejött Habsburg-lengyel-velencei diplomáciai szövetség, a Szent Liga létrejötte pedig elsősorban az ő minden akadályt legyőzni képes, zseniálisan ügyes diplomáciai manőverezésének az eredménye volt.

PG