Kollonich Lipót (1631. október 26., Komárom-1707. január 20., Bécs)

Siegfried von Kollonich királyi főlovászmester (1602-1608) és bányavidéki főkapitány (1604-1612) fia. Maga Lipót a 17. század végének egyik legbefolyásosabb bécsi politikusa, a Magyar Kamara elnöke (1671-1684), főkancellár (1695-1707), a máltai lovagrend tagja, bíboros, esztergomi érsek (1695-1707). Papi pályán emelkedett Magyarország legjelentősebb katolikus egyházi méltóságába. Az ellenreformáció és a Habsburg-abszolutizmus egyik legbefolyásosabb alakja, akinek igen nagy szerepe volt annak a tervezetnek a kidolgozásában (1688-1689), amely alapján a 18. század elején a töröktől felszabadított Magyarország új berendezkedése nagyrészt végbement.

PG