határőrvidék-rendszer (németül Militrgrenze)

Magyarország török alóli felszabadítását követően az ország déli határsávján a bécsi Udvari Haditanács által a 18. század első évtizedében megszervezett, új törökellenes határvédelmi rendszer. A még mindig erős nagy vetélytárs, az oszmánok elleni védekezésre ugyanis még ebben az évszázadban is nagy szükség volt. A magyar rendek nagy felháborodására a határőrvidékek területén a régi vármegyei közigazgatást nem szervezték újjá, azokat nem a visszafoglalt magyar fővárosból, Budáról, hanem kizárólag Bécsből irányították, és a magyar rendeknek vezetésükbe nem tűrtek beleszólást. Az Adriai-tengertől az erdélyi területekig a károlyvárosi, báni, varasdi, szávai, dunai, tiszai és marosi határőrvidékek katonaságát azután már nem magyar végváriak, hanem állandó német ezredek, illetve földhöz juttatott és kiváltságokkal ellátott szerb határőrök alkották. A határőrvidék-rendszer 1881-ig állt fenn.

PG