kolostor, rendház

Épület, melyben a világtól elvonult, hármas fogadalmat tett férfi, női szerzetesek meghatározott létszámban, zárt közösségben élnek elöljárójuk irányítása alatt. Mindennapi életüket a szerzetesrendek saját célkitűzéseiknek megfelelően különféle, a rend szellemiségét híven tükröző szabályok (regulák) között élik. A kolostor falait sohasem - vagy csak engedéllyel - hagyhatják el (kivételt képeznek ez alól a koldulórendek, mint pl. a ferences, vagy domonkos rend, amelynek tagjai a nép között éltek), s a kolostor falai közé sem léphet világi ember. A monasztikus rendek rendházait monostornak (görög monaszterion = hely a magányos életre) vagy kolostornak (latin claustrum = zárt hely), a kolduló rendek rendházait pedig kolostornak hívjuk. A jezsuita rend teljes jogú rendházainak kollégium a neve.

MA-TI