fejedelmi tanács

Az erdélyi fejedelmek mellett álló tanácsadó testület, a középkori magyar királyi tanács utóda. Tagjait a fejedelem jelöli ki, általában a hozzá hű erdélyi nemesurak közül. A tanács nem ügyintéző, végrehajtó kormányszerv, csak véleményezési joggal rendelkezik. A tanácsuraknak a fejedelem által eléjük vitt kérdésekben alkotott álláspontja a fejedelemre nem kötelező érvényű. Az erdélyi országgyűlés törvényeiben csak általánosságban szabályozta a tanács működését, konkrét jogkör kijelölésére nem került sor.

OT