familiáris

Jelentősebb nagybirtokos főurak famíliájához, azaz családjához tartozónak tekintett köznemesek, akik pénzért és természetbeni juttatásokért (ruha, gabona, bor, fegyver) vállaltak különféle (katonai, közigazgatási, uradalmi) szolgálatot. Miután Magyarországon a hűbéri függés nem alakult ki, a nemességet a familiaritás rendszere kötötte össze. A nagybirtokosnál szolgáló köznemesnek is lehetett ugyanis kisebb famíliája, azaz még kisebb vagyonú nemesekből álló szolgálórétege. A törökök magyarországi berendezkedésével a familiárisok katonai szolgálata előtérbe került. Ők voltak a földesúr magánhadseregének tisztjei. A familiárisi kapcsolat ekként sokak számára lehetőséget teremtett a felemelkedésre.

PG