hódoltság

A török foglalás jogtalanságát, törvénytelenségét valló korabeli magyar felfogás a törökök által ténylegesen megszállt és a magyar várak mögött fekvő, de törököknek is adózó magyar területeket egyaránt a hódoltság fogalmával írta le. Ettől némileg eltért az erdélyiek szóhasználata, akik hódoltságnak inkább az utóbbi részeket nevezték, míg a megszállt területeket "török földének" hívták. A mai történetírás jobbára a török várak által közrefogott, török hatóságok által ellenőrzött területeket nevezi hódoltságnak, a töröknek is adózó magyar területsávot pedig "hódoltsági peremvidékként emlegeti.

FP