defter, defterdár

A defter olyan kimutatás, jegyzék, amelybe az adózó népesség névsorait, a kirótt vagy befizetett adókat, pénztári összesítéseket jegyezték be. A városi, nem mohamedán lakosság adójáról, valamint a különféle bérletekről, vámjövedelmekről is készítettek lajstromot. A defterdár a defter vezetője, a tartomány birtok- és pénzügyeinek főellenőre, legfőbb pénzügyi hatósága volt. Működési köre szerint kétféle defterdár volt: a pénzügyi defterdár (mál defterdár), hozzá gyűjtötték be az adót, amiről részletes kimutatást vezettek; és a birtok defterdár (timár defterdár), aki az adományozott földeket tartotta nyilván. A török birodalom pénzügyeinek legfőbb irányítóját is defterdárnak nevezték.

KZs