szultáni tanács

Törökül diván, az oszmán birodalom központi kormányszerve, amely a szultán nevében gyakorolta a legfőbb törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat. Tagjai a közigazgatás különböző ágainak vezetői voltak: a nagyvezír, a szultán teljhatalmú helyettese, a változó számú vezírek, a defterdárok, a két kádiaszker és a nisándzsi, majd a későbbiekben a flotta admirálisa és a janicsárok parancsnoka. A szultáni tanács mintájára a tartományi kormányzók mellett is működött tanács.

FP