katonai igazságszolgáltatás

Az önálló katonai igazságszolgáltatás Európában a német zsoldoshadseregekben a 16. század elejére alakult ki. A magyar végvári katonaság ennek jogát a század végére szerezte meg. Ez azután a vitézlő rend egyik legfontosabb kiváltsága lett. Miután ugyanis a végváriak körében nemes és nemtelen egyaránt szolgált, a katonai bíróságokon kiváltságolt és kiváltságolatlan személy került ugyanazon bíró ítélkezése alá. Mindez azt jelentette, hogy az önálló igazságszolgáltatás kiváltságát a nemesség mellett ez az új társadalmi csoport is megszerezte. A különböző katonai vétségek felett a végvárakban a kapitányok az úgynevezett seregszékeken a seregbíró segítségével ítélkeztek. Ha valamelyik katona az itt meghozott ítélettel nem volt megelégedve, lehetősége volt fellebbezni a végvidéki főkapitányok hadiszékére. Amennyiben azonban ez is halálos ítéletet rótt ki a súlyos kihágást elkövető katonára, abban az esetben ő már csak uralkodója kegyelmében bízhatott.

PG