robot (latinul servitium, labor vagy robota)

A jobbágyság a pénzben vagy terményben fizetett szolgáltatások mellett földesurának munkaszolgáltatással is tartozott, amelyet robotnak neveztek. Ez lehetett az uraság földjeinek megművelése, majd betakarítása, fuvarozás, a földesúr vára körüli munkák stb. Az ország egyes területein azonban jelentősen eltért, hogy egy-egy jobbágy hány napot robotolt évente. A röghöz kötött jobbágyok esetében igen jelentős volt a robotnapok száma (akár heti 2-3 nap is), egyes területeken viszont pénzben történő megváltására is lehetőség nyílott.

PG