székelység három neme (tria genera Siculorum)

A 15. század végére végbement a korábban egységes székely társadalom vagyoni rétegződése, amelynek során kialakult a székelység három neme. Az előkelők (primores, seniores, potiores) közé azok a leggazdagabbak tartoztak, akik három-négy-öt lóval vonultak ki hadbaszállás idején, a lófők (primipili) vagy lovagok a lóval katonáskodók, míg a legszegényebbek, a gyalogosok (pedites) voltak. A két utóbbi nem alkotta a közszékelységet (communitas), amelybe a 16. század végére kialakult puskás gyalogosok (pixidarii) rétege is beletartozott.

OT