jus Regium

Jelentése: királyi jog, királyi háramlási jog, amelynek értelmében a hűtlenség vagy felségsértés vétkébe esett, (fej- és) jószágvesztésre ítélt nemesek birtokai visszaháramlanak a királyra, illetve Erdélyben a fejedelemre, aki ezeket a birtokokat ismételten eladományozhatja. Ez alól rendelkeztek mentességgel (immunitas-szal) a székelyek, akiknek birtokai lázadás esetén is a székely közösségre szálltak vissza. Az 1562-ben hozott segesvári végzések az immunitast megszüntetve bevezették a jus Regium érvényességét a Székelyföldön is.

OT