hámor

Kohászati és kezdetleges vasfeldolgozási munkát végző üzem. Nálunk már a 14. században kialakultak a vízierővel működő hámorok. A hámor fából készült építmény, amelyhez szintén fából készült vízduzzasztó, és egy szénkamra tartozik. A felduzzasztott patakvizet egy vályúval a lapátkerekekre eresztik, ez hozza működésbe a lengőkalapácsot, amellyel a készítményeket kovácsolják. A gyártáshoz szükséges rúdvasakat, szálvasakat a hámorban lévő kohókban hevítik fel. A régi hámorokban készítették a parasztság számára a különböző rúd- és szálvasakat, szerszámokat, munkaeszközöket. Jelentősebb hámorok voltak Borsod, Gömör, Szepes megyében, Erdélyben a Székelyföldön és Hunyad megyében.

TI