kapuadó

A nem-muszlimok által fizetett ún. iszpendzse-adó magyarországi megfelelője. Általában azok fizették, akik a dzsizje/harács-adót, vagyis akik legalább 300 akcse értékű ingó vagyonnal rendelkeztek. A kapu-adó összege eredetileg 50 akcse volt, amit két egyenlő részletben, Szent György és Szent Demeter napkor róttak le. Egyes városok (Buda és Pest) és társadalmi rétegek (papok, bírók) felmentést kaptak a kapu-adó fizetése alól.

FP