II. Szulejmán
Agostino Veneziano: II. Szulejmán - rézmetszet, 1535
Magyar művelődéstörténet III. A kereszténység védőbástyája.
Szerkesztette: Domanovszky Sándor.
Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é.n. 9. oldal.
Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok, Budapest