Váradi béke
A váradi béke záradéka
Acsády Ignác: A magyar birodalom története 2.
Atheneum, Budapest, 1904, 161. oldal