Melius Péter: Herbárium
Melius Péter Herbáriumának címlapja, 1578
Magyar művelődéstörténet III. A kereszténység védőbástyája.
Szerkesztette: Domanovszky Sándor.
Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é.n. 400. oldal utáni tábla.