Dante

 
Kapisztránói János prédikál

 
Musso pápai nuncius

 
Loyola Szent Ignác 2.

 
Tridenti zsinat 1.

 
Loyola Szent Ignác 1.

 
Luther Márton 2.

 
Búcsúcédula

 
Búcsúcédulákat árusító pápa

 
X. Leo

 
Luther bibliafordítása

 
Katolikus és református vallás

 
Utolsó vacsora 1.

 
Melanchton, Philipp

 
Zwingli, Ulrich

 
Krisztus vacsorájáról

 
Krisztus és Luther

 
Kálvin János

 
Miséző pap

 
Búcsúengedély

 
Esztergomi Misekönyv

 
Mária királyné

 
Igaz és hamis egyház

 
Szent Domonkos

 
I. Ferdinánd rendelete

 
Esztergom 1.

 
Magyarországi reformáció

 
Honterus János

 
Utolsó vacsora 2.

 
Igaz és hamis vallás

 
Szilágyi Tönkő Márton

 
Nádasdy Tamás

 
Huszár Gál: Az Aran Tomas hamis es eretnec

 
Debreceni hitvallás

 
Németalföldi képrombolás

 
Szegedi Kis István

 
Mélius Juhász Péter: Magyar prédikációk

 
Lutheri és kálvini irányzat

 
Béza, Theodor

 
Hajadon

 
Protestáns lelkész 1.

 
Szentháromság 1.

 
Szervét Mihály

 
Sozzini, Fausto

 
Kolozsvári asszonyok

 
Fejérkövi István síremléke

 
Szerzetes 2.

 
Pannonhalma

 
Nagyszombat 2.

 
Oláh Miklós 1.

 
Oláh Miklós 2.

 
Jezsuiták kiűzése Németalföldről

 
Pozsony, érseki kert

 
Jezsuiták kiűzése Erdélyből

 
Ferences szerzetes

 
Román pap

 
Szász lelkész

 
Magyar református lelkész

 
Magyarországi ellenreformáció

 
Kenyérosztótál

 
Kassa

 
Pázmány Péter 1.

 
Nagyszombat 3.

 
Nagyszombat, jezsuita templom 1.

 
Forgách Ferenc

 
Püspök

 
Pap

 
Szerzetes 3.

 
Katolikus teológusok

 
Teológusok vitája

 
Medgyesi Pál prédikációi

 
Keresztelőtál

 
Lorántffy Zsuzsanna brokátterítője

 
Kehely 2.

 
Lorántffy-címeres kehelytakaró

 
Husz, Luther és Melanchton

 
Protestáns gályarab lelkészek

 
Protestáns prédikátorok

 
Szelepcsényi György

 
Szelepcsényi György címere

 
Gyöngyöspata, plébániatemplom főoltára

 
Szenteltvíztartó

 
Úrasztalterítő

 
Boroskanna

 
Kapisztránói János

 
Magyar zarándok

 
Jakab apostol Idősebb

 
Mariazelli Madonna

 
Szent Jakab apostol

 
Kegykép

 
Kegyszobor

 
Csíksomlyó, Szalvator-kápolna

 
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek

 
Pécs, Gázi Kászim pasa dzsámi 2.

 
Ördög és hívei 2.

 
Pécs, Jakováli Hasszán dzsámi

 
Imám

 
Buda és Pest 2.

 
Korán 1.

 
Buda, Gül baba türbe

 
Dervis 3.

 
Dervis 1.

 
Medresze

 
Mohamedán hodzsa

 
Pest és Buda látképe

 
Török írókészlet

 
Írnok

 
Kalligráfia

 
Korán 2.

 
Könyvkötés