Bártfai nyomdák arabeszkes záródíszei
Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, LX. tábla, 5-8. kép.