Rákóczi Zsigmond - vízfestmény, 17. század vége
Bethlen Gábor emlékezete. Szerkesztette: Makkai László.
Magyar Helikon, Budapest, 1980, 12. kép.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest