Vitéz Mihály
Vitéz Mihály - rézmetszet
Acsády Ignác: Magyarország 3 részre oszlásának története 1526-1608
In: A magyar nemzet története V. Szerkesztette: Szilágyi Sándor.
Athéneum, Budapest, 1897, 545. oldal.