Ferdinánd főherceg, a későbbi I. Ferdinánd (1503. március 10., Alcalá de Henares, Spanyolország-1564. július 25., Bécs)

1521-től osztrák főherceg, majd Csehország és Magyarország királya (1526-1564), végül bátyja, V. Károly lemondása után, 1556-tól haláláig német-római császár. A Spanyolországban nevelkedett I. Ferdinánd felesége az 1515. évi a Habsburg-Jagello családi szerződés értelmében 1521-től Jagello Anna volt. 1526 decemberében választották Magyarország királyává, de a Szent Koronával csak közel egy esztendővel később, 1527 novemberében koronázták Székesfehérváron királlyá. Uralkodása új fejezetet nyitott Magyarország történetében: a Habsburg királyok 1918-ig tartó időszakát. Ugyan magyar királyságát nem tudta teljességgel megvédelmezni a töröktől, kormányzása idején mégis kiépítette annak a határvédelmi rendszernek az alapjait, amely százötven esztendőn át megvédelmezte Magyarországot a teljes oszmán megszállástól.

PG