III. Frigyes (1415-1493)

A magyar királyi koronát is viselő II. Albert császár (1437-1439) halálát követően 1440-től 1493-ig, több mint fél évszázadon át a német-római birodalom uralkodója. Az utolsó császár, akit 1452-ben még Rómában koronáztak meg. Frigyes Hunyadi Mátyás magyar király (1458-1490) politikai ellenfele volt, akitől azonban Mátyásnak 1463-ban 80.000 aranyforintért sikerült visszaszerezni a még 1440-ben ellopott Szent Koronát. Ugyanakkor a Bécsújhelyen kötött szerződésben (1463) a magyar uralkodó először tett ígéretet arra, hogyha törvényes örökös nélkül hal meg, a magyar trónt Frigyes császár vagy fia, Miksa főherceg örökli. 1485-ben azonban Mátyás még Frigyes székvárosát, Bécset is elfoglalta. Ennek ellenére Frigyes uralkodásától 1526-ig a Habsburgok legfontosabb céljainak egyike a magyar korona megszerzése maradt.

PG