Perzsia

A mai Irán és részben Irak területén 1501-től 1732-ig az úgynevezett Szafavida-dinasztia uralkodott. A Habsburgok mellett ez a dinasztia volt az oszmán birodalom legjelentősebb vetélytársa. A vele való küzdelem mindig alapvetően befolyásolta a magyarországi törökellenes harcokat is, hiszen még az igen gazdag katonai és anyagi erőforrásokkal rendelkező oszmánok sem szívesen vállalkoztak két frontos háborúra. A dinasztia I. Abbász sah (1588-1629) uralkodása alatt élte virágkorát.

PG