János Zsigmond, Szapolyai (1540. július 7., Buda-1571. március 14., Gyulafehérvár)

Szapolyai János király és Jagello Izabella fia, Magyarország választott királya (II. János) és az önállósuló Erdély első fejedelme. Csecsemőkorában választották királlyá, amit I. Szulejmán szultán is megerősített Buda 1541. évi elfoglalásakor. Uralma azonban a magyar főváros török megszállásával csak az ország keleti területeire, Temesvár 1552. évi eleste, illetve lengyelországi kényszerű tartózkodása (1552-1556) után pedig ténylegesen már csak Erdélyre terjedt ki. Ifjúkorában előbb Fráter György, majd édesanyja kormányoztak helyette. Miután az erdélyi rendek a Habsburgok kudarcba fulladt uralma (1552-1557) után Lengyelországból hazahívták, az ifjú uralkodó hozzáfogott a fejedelemség önálló állammá történő kiépítéséhez. Ezt végül az 1570-ben megkötött speyeri szerződés mondta ki először.

PG