német birodalmi segély

A török elleni határvédelmi rendszer fenntartására a legjelentősebb segély a Magyarországgal határos örökös tartományok mellett a német-római birodalomból érkezett. Ezt birodalmi vagy török segélynek nevezték. Alapegysége az úgynevezett római hónap (Römermonat) volt. Az elnevezés a császárok korábbi római koronázásával állt összefüggésben, akiket itáliai útjukra a rendek által fizetett 4.000 lovas és 20.000 gyalogos kísérte el. Ezek havi zsoldja 128.000 rajnai forint volt. A birodalmi gyűléseken a rendek a török veszély nagyságától függően évekre előre ennek az összegnek mintegy 20-80-szorosát ajánlották meg. Noha az adó sohasem folyt be teljességgel - miként Magyarországon a hadiadó sem - ezen segélyek óriási segítséget jelentettek a végvári katonaság fizetéséhez és a legfontosabb várak megerődítéséhez. Mindez pedig lehetővé tette, hogy Magyarország sohasem került teljességgel török megszállás alá.

PG