erdélyi rendi gyűlés

Az erdélyi rendi országgyűlést a fejedelem hívja össze. A gyűlés egykamarás, résztvevői: a fejedelmi tanács és fejedelmi ítélőtábla tagjai, a törvényhatóságok és városok követei, és a fejedelmi meghívólevéllel (regalis) meghívott főurak, az ún. regalisták. A meghívott regalisták száma és kiléte a fejedelemtől függ, ebbe a csoportba tartoznak a magyar és székely törvényhatóságok főtisztjei is. Az egyes felekezetek főpapjai közül a református és evangélikus püspök is általában részt vesz a gyűlésen. Évente két rendes gyűlést tartanak 1580-1622 között, azután évi egyet, s emellett szükség szerint rendkívüli gyűlések is vannak. A legtöbb gyűlést Tordán, Gyulafehérváron, Kolozsvárott tartották.

OT