propugnaculum Christianitatis (latin, a kereszténység védőbástyája)

Miután Magyarország a 16-17. században a Habsburg birodalom törökellenes hadszínterévé vált, a területén kiépített határvédelmi és végvárrendszer egész Közép-Európát, azaz a kereszténységet védelmezte. Ezért alakult ki a koraújkori Magyarországra is (hiszen hasonló néven Lengyelországot is emlegették) ez az elnevezés. Hasonlóképpen titulálták már a 16. század második felében Győr várát Bécs és Alsó-Auszria, a Muraközt pedig Stájerország előretolt védőbástyájának.

PG