Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat)

A későbbi királyi hadügyminisztérium elődje. Feladata a Habsburg birodalom hadügyeinek és egyúttal a magyarországi törökellenes határvédelmi rendszernek az irányítása volt. I. Ferdinánd király (1526-1564) 1556-ban Bécsben állította fel. Naponta két alkalommal, állandó jelleggel ülésező-tanácskozó, a kor szintjén modernnek nevezhető hadügy-igazgatási szerv volt. Magyarországon megszervezte a végvárrendszert, és ezzel igen nagy szerepet játszott abban, hogy az ország elkerülte a teljes török meghódítást.

PG