végvidéki főkapitányság

Egy nagyobb vár, az úgynevezett fővár és a köréje határvédelmi zónába, azaz főkapitányságba szervezett kisebb végvárak, őrházak, strázsahelyek rendszere. Az utóbbiakban szolgáló katonaság a főkapitányi központként szolgáló fővár parancsnokának tartozott engedelmességgel. Az ő felettese pedig az uralkodó nevében a hadügyeket irányító bécsi Udvari Haditanács volt. A győri főkapitányságon belül például Győrhöz 11-12 végvár tartozott, de magát a győri várat is mintegy 10 kisebb őrház és úgynevezett góré (strázsahely) vette körül.

PG