Hoffgreff, Georg (Kolozsvár, 1520/1525 - Kolozsvár, 1558/1559)

1544-ben Johannes Honterus brassói iskolájában nevelkedett, később Nürnbergben tanult nyomdászatot. Hazatérve Kolozsvárott Heltai Gáspárral együtt nyomdát alapított 1550-ben. Egyik legnevezetesebb kiadványa Tinódi Sebestyén 1554-es Cronicája volt. Ő adta ki a protestáns prédikációs énekek és bibliai histórák első gyűjteményét, az ún. Hoffgreff-énekeskönyvet. Miként a magyarországi németek többsége, ragaszkodott a lutheri reformációhoz, Kolozsvár radikalizálódó protestantizmusa nemigen lehetett ínyére, feltehetőleg éppen ezért vált ki a Heltai-nyomdából, amely követte a város vallási fejlődését.

ÁP-SzJú