martalóc

Főleg délszláv keresztényekből toborzott katona. A paraszti eredetű martalócok egy része csupán adómentesség, másik része részleges adómentesség és 1-2 akcse napi zsold fejében, harmadik része pedig hivatásos zsoldosként szolgált a török várakban. Magyarországon az utóbbiak voltak többségben, de az első két fajtával is találkozunk. A lovas török csapatnemek hierarchiájában az utolsó helyen álltak. Csekély jövedelmüket folytonos rablással egészítették ki.

FP