müsztahfiz

Jelentése "őrző", védő"; a janicsárok és a gönüllük után a legtöbbre értékelt (napi 6-8 akcséval fizetett) török gyalogos várkatona (gyakran helytelenül a janicsárokkal azonosítják). A müsztahfizok elit alakulata adta a török várőrségek gerincét. Rendszerint kisebb müsztahfiz egységekre bízták a külön védelmet igénylő hidak, lőpormalmok, hadszertárak őrzését is.

FP