szolgálati birtok

Éves bevételeik alapján a szolgálati birtokokat három csoportra osztották: a legalsó kategóriába tartoztak a timárok (általában 19.999 akcséig), a középsőbe a ziámetek (többnyire 20.000-től 99.999 akcséig, de bizonyos funkcionáriusok ziámetjei a 200.000 akcsét is túlléphették), a legfelsőbe pedig az. ún. szolgálati hász-birtokok (100 ezer akcse jövedelem felett).

FP