Kassa (Košice, Szlovákia)

A középkori, majd koraújkori Magyarország északkeleti részének, az úgynevezett felső-magyarországi kerületnek (13 megye) központja, mondhatnánk fővárosa. Az ország gazdasági életében és a polgárosodásban meghatározó szerepet játszó szabad királyi városok közé tartozott és egyúttal az úgynevezett öt felső-magyarországi város (Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Kisszeben) vezetője és központja volt.

PG