Partium (latin, Részek)

1570-ben a speyeri szerződésben János Zsigmond számára kijelölt erdélyi fejedelmi címből adódó elnevezés (Partiumque regni Hungariae dominus: Erdély és Magyarország hozzákapcsolt részeinek ura), amely alatt az Erdélyhez csatlakozott tiszántúli vármegyéket értjük. Ebben a szerződésben először írják körül az új államalakulat határait, amely szerint a Partium ekkor Máramaros, Közép-Szolnok, Kraszna és Bihar vármegyékből állt, János Zsigmond azonban megtarthatta az általa bírt lugos-karánsebesi bánságot és Zaránd vármegye keleti töredékét is. 1660-ban a török elfoglalta Várad várát, és vele török fennhatóság alá került az egész Partium. 1655 után az Erdélyhez tartozó Részek alatt már csak Máramaros, Közép-Szolnok és Kraszna vármegyét, Kővár vidékét, Bihar és Zaránd vármegyék egy-egy töredékét értjük.

OT