padovások

Így nevezték Erdélyben a 16. század végén azokat a humanista műveltséggel rendelkező személyeket, akik Itáliában a padovai egyetemen tanultak hosszabb-rövidebb ideig, és onnan hazajőve a kormányzásban, művelődésben, a fejedelmi tanácsban meghatározó helyeket foglaltak, el és ezáltal nagy tekintélyre is szert tettek, az udvari kultúra meghatározóivá váltak. Ilyenek voltak Kovacsóczy Farkas, Berzeviczy Márton, Forgách Ferenc, akik mindannyian kancellári tisztséget viseltek, sőt Padovában tanult Báthori István lengyel kancellárja, Jan Zamoyski is.

OT