III. Mehmed szultán (1566. május 16., Manisza-1603. december 21.)

Az oszmán birodalom szultánja (1595-1603). I. Szulejmán szultán óta ő volt az első és hosszú ideig az utolsó szultán, aki birodalma seregét személyesen vezette hadba, ezúttal éppen a Habsburgok ellen Magyarországon. Nevéhez fűződik az egri végvár 1596. évi elfoglalása, amiért az Eger meghódítója címet kapta, valamint a két héttel későbbi mezőkeresztesi győzelem a Miksa főherceg vezette császári csapatok felett. Uralkodása alatt Kisázsiában a magyarországi háborúskodás okozta gazdasági válság miatt jelentős felkelések vették kezdetüket.

PG