Pálffy Miklós, erdődi (1552. szeptember 10.-1600. április 23., Vöröskő)

Illésházy István mellett a 16. század végi Magyarország legnagyobb formátumú és befolyású magyar politikusa, hadvezére. Elismertségét elsősorban annak köszönhette, hogy egyrészt a császári udvarban nevelkedett, másrészt felesége a kor egyik legjelentősebb bankárcsaládjából származó Maria Fugger volt. Pozsony megyei köznemesi család sarjaként emelkedett fel páratlan gyorsasággal az ország bárói, majd legbefolyásosabb és leggazdagabb méltóságai közé. Előbb főkamarás (1581-1600), majd komáromi (1584-1589), érsekújvári (1589-1600), végül esztergomi főkapitány (1595-1600). 1593-1594 telén a Nógrád megyei török várak visszafoglalásával a tizenötéves háború (1591-1606) egyik legnagyobb keresztény sikerét hajtotta végre. Európai hírnevet azonban Győr visszavétele hozott számára, amelyet 1598. március 29-én Adolf von Schwarzenberg gróffal rajtaütésszerűen hajtottak végre. Az egyetlen olyan magyar főnemes volt a 16-17. században, akit az alsó-ausztriai és a cseh rendek is állampolgárukká fogadtak.

PG