zsitvatoroki béke

A Zsitva folyó torkolatában II. Rudolf császár és magyar király, valamint I. Ahmed török szultán között kötött béke, amely lezárta a tizenötéves (vagy hosszú) háborúnak (1591-1606) nevezett nagy hadakozást. A húsz esztendőre szóló szerződés garantálta a békeállapotot (tilos a várostromlás és a portyázás), továbbá a háború alatt az ellenség fogságába esett rabok kölcsönös szabadon bocsátását. Ugyanakkor Rudolf császárnak egyszeri ajándékként 200.000 forintot kellett küldeni a szultánnak. Ezen összeg kifizetését követően azonban a 17. században már nem volt köteles évente 30.000 forintot úgymond ajándékként fizetni a törököknek, amire a megelőző évszázadban a korábbi békeszerződések értelmében minden esztendőben kényszerült.

PG