bécsi béke

Bocskai István fejedelem képviselői és II. Rudolf császár és magyar király megbízottai között 1606. június 23-án hosszas egyeztetések után kötött béke. Jelentősen megerősítette a magyar rendek pozícióit, hiszen biztosította a szabad vallásgyakorlatot; lehetővé tette, hogy a rendek a következő országgyűlésen ismét nádort válasszanak (ami 1608-ban Illésházy István személyében meg is történt); garantálta a Szent Koronának, mint az ország jelképének Magyarországra hozatalát; kimondta, hogy a legfontosabb magyarországi tisztségeket magyaroknak adományozzák; a szabad királyi városok megtarthatták régi kiváltságaikat stb. Ugyanakkor maga Bocskai és férfiági utódai életükre megkapták Erdélyt és a hozzá tartozó Részeket, valamint Ugocsa, Bereg és Szatmár megyéket. Mindemellett a szerződés kimondta, hogy a törökkel is békességet kell kötni. Ez azután novemberben a zsitvatoroki békeszerződéssel valósult meg.

PG