Bocskai István, kismarjai (1557. január 1., Kolozsvár-1606. december 29., Kassa)

1605-1606 Erdély, majd Magyarország választott fejedelme és királya. Tiszántúli középbirtokos családból származott. A bécsi, majd a prágai Habsburg-királyi udvarban nevelkedett, ahonnan Erdélybe visszatérve fokozatosan emelkedett a katonai-politikai ranglétrán. 1592-től 1598-ig a fejedelemség török elleni védőbástyájának, a váradi várnak volt a főkapitánya. Többször képviselte a fejedelmeket a II. Rudolf császárral folytatott tárgyalásokon, mint a törökellenes párt egyik legfőbb erdélyi híve. Részt vett a tizenötéves háború fontosabb erdélyi eseményeiben. 1602-ben ugyanakkor felemelte szavát Giorgio Basta erdélyi kormányzó katonaságának visszaéléseivel szemben. Fokozatosan csalódott a Habsburg uralkodó segítségében, s ezért visszavonult Bihar megyei birtokaira. 1604-ben azonban a későbbi erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor egy Habsburg-ellenes mozgalom vezetésére kívánta megnyerni. Bocskai ugyan ettől elzárkózott, miután azonban erről szóló levelezése Giacomo Belgiojoso kassai főkapitány kezébe került, már nem tehetett mást, minthogy a fellázadt hajdúk élére állt.

PG