privilégium (latin, kiváltság, előjog)

Privilégiumokat az uralkodó vagy egy-egy földesúr adományozhatott különféle szolgálatokért alattvalóinak, illetve jobbágyainak. Irodalomtörténeti vonatkozású, hogy a királyi Magyarországon engedélyhez kötötték a nyomdák működését - ilyen privilégiummal azonban csupán Telegdi Miklós 1577-ben alapított katolikus (jezsuita) nyomdája rendelkezett. A városok vagy semmibe vették a protestáns nyomdákat betiltó királyi parancsokat, vagy pedig képesek voltak kijárni nyomdászaik számára a privilégiumot, miként ezt Bártfa példája mutatja, ahol David Gutgesell nyomdász 1584-ben a városi tanács befolyása által elnyerte a működési engedélyt.

PG-ÁP-SzJú