nikolsburgi béke

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és II. Ferdinánd király 1621. december 31-én kötött és végül a felek által 1622 januárjában megerősített békeszerződése a napjainkban Morvaországban található városban. Bethlen a béke értelmében lemondott magyar királyságáról, amelyre még 1620 augusztusában a magyar rendek besztercebányai országgyűlésükön választották. Emellett a fejedelem arra is kötelezte magát, hogy visszaadja a Szent Koronát. Mindezekért cserébe személyes kárpótlásként megkapta Oppeln és Ratibor hercegségeit Sziléziában, valamint életére az úgynevezett hét magyarországi megyét (Szatmár, Szabolcs, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Abaúj, Borsod). II. Ferdinánd arra is kötelezte magát, hogy évi 50.000 forinttal segíti a fejedelmet ezen megyék török elleni végvárainak ellátásában.

PG