protestáns egyházak (latin protestare, tiltakozni)

A reformáció során létrejött különálló keresztény egyházak. Elnevezésük alapja, hogy a reformácó tanítását követő német államok küldöttségei a rájuk nézve hátrányos határozatok ellen a speyeri birodalmi gyűlésen tiltakoztak (1529). A tanításbeli és egyházszervezeti különbségek ellenére az egyes protestáns egyházak a fontos alapkérdésekben ugyanazon elveket vallják: egyedül Isten kegyelme üdvözíti azokat, akik hisznek benne; a hit egyetlen forrása a Biblia; az egyházi rendnek és a szentek tiszteletének tagadása.

MA