Mohácsi csata

 
Nándorfehérvár 1.

 
Ferdinánd ifjúkorában

 
II. Lajos.

 
Török portyázók

 
II. Szulejmán

 
Szapolyai János éremképe

 
I. Ferdinánd

 
Bécs ostroma

 
Jurisics Miklós

 
Kőszeg

 
Váradi béke

 
Buda elfoglalása

 
János Zsigmond Szulejmán előtt

 
Magyarország a hódoltság korában

 
Esztergom vára

 
Fráter György meggyilkolása

 
Székesfehérvár bevétele

 
Temesvár 1.

 
Fráter György

 
János Zsigmond

 
János Zsigmond és Izabella oklevele

 
Komárom 1.

 
Miksa, Schwendi Lázár és Thury György

 
Janicsár 3.

 
Gyalogos katona

 
Topcsi

 
Ferdinánd király érme 2.

 
Bécs 2.

 
Magyar főúr

 
Magyar tüzérség

 
Lindva

 
Birtokkiutalási okmány

 
Török lovas katona

 
Szpáhi 2.

 
Szelim trónra lép

 
Török-magyar párviadal

 
Erdélyi Fejedelemség

 
Báthori István

 
Báthory Kristóf

 
Báthory Zsigmond 2.

 
Báthori István síremléke

 
János Zsigmond és Szulejmán

 
Szultáni athname

 
II. János király érme 2.

 
Janicsár 2.

 
Szelim szultán érme

 
Eger 2.

 
Mezőkeresztesi csata 2.

 
Győr 1.

 
Székesfehérvár ostroma

 
Pálffy Miklós félvértje

 
Báthori Zsigmond

 
Basta, Giorgio

 
Vitéz Mihály

 
Bocskai István 1.

 
Bocskai István koronája

 
Török előkelő és magyar vitéz

 
Hajdúk

 
Szultáni meghatalmazás Bocskainak

 
Illésházy István

 
Belgiojoso gróf

 
Rákóczi Zsigmond fejedelem érme

 
Rákóczi Zsigmond

 
Báthory Gábor

 
Bécsi béke

 
Illésházy István pecsétje

 
Fehérhegyi csata 1.

 
Táborozó katonák

 
Neunburg ostroma

 
Bethlen Gábor 2.

 
Bethlen Gábor tudósai közt

 
Frigyes cseh király és Bethlen Gábor

 
Bethlen Gábor kardja

 
Nikolsburgi béke

 
Brandenburgi Katalin

 
I. Rákóczi György

 
Magyar huszár

 
Tokaj

 
Zalaegerszeg

 
Köprülü Ahmed

 
Kanizsa 1.

 
Temesvár 2.

 
Szultán-feleség

 
II. Rákóczi György 2.

 
Rhédey Ferenc

 
II. Rákóczi György 1.

 
Barcsay Ákos

 
Érsekújvár 4.

 
Montecuccoli, Raimond

 
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér 2.

 
Wesselényi Ferenc és Zrínyi Péter szövetséglevele

 
Talpas katona

 
Zrínyi Péter 1.

 
Nádasdy Ferenc 1.

 
Wesselényi Ferenc 1.

 
Budai pasa

 
Magyarország Thököly fejedelemsége idején

 
Kemény János

 
I. Apafi Mihály

 
XI. Ince emlékérme

 
Kara Musztafa

 
Budavár ostroma

 
Bécs felmentése

 
Lotharingiai Károly és Badeni Lajos

 
Savoyai Eugén

 
Lotharingiai Károly 1.

 
Caraffa, Anton

 
I. Lipót.

 
II. Apafi Mihály

 
Diploma Leopoldina

 
Budavár visszavétele

 
Bécs, központi irattár

 
Kollonich Lipót

 
Bécs 1.

 
Esztergom 1.

 
Ferdinánd király érme 1.

 
Törökszentmiklós

 
Tata 2.

 
Vác 2.

 
II. Rudolf király érme 1.

 
Thurzó Imre serlege

 
Bécs, Svájci-kapu

 
Bécs, Hofburg

 
Ferdinánd király érme 1.

 
Ferdinánd király érme 4.

 
II. Miksa király érme

 
Magyar nemesek 1.

 
Pozsony 1.

 
Zrínyi és Frangepán

 
Basta kínoztat

 
Tokaj rendtartáskönyve

 
Seraphin és Frank síremlékei

 
Bars megye címere

 
Gesztes

 
Liptó megye címere

 
Olasz vagy Kolozsváry család címere

 
Hajdú lovas

 
Nagyszalonta, Öregtorony

 
Thurzó György

 
Thurzó Szaniszló

 
Lőcse címere

 
Lőcsei városi tanács

 
Bártfa főtere

 
Selmecbánya város- és bányajog-könyve

 
Báthori István hitlevele

 
Magyar kapitány

 
Szász polgármester

 
Medgyes, főtér

 
Budai vilajet 2.

 
Török főtisztviselő

 
Török tisztviselő

 
Kádi

 
Írnok

 
Pálffy Miklós

 
Esterházy Miklós

 
Magyar nemesek 2.

 
Szentgyörgyvölgyi Bakács család címere

 
Thaly család címere

 
Drégelypalánk

 
Babócsa

 
Pallos

 
Hajdú 1.

 
Hajdú 2.

 
Bártfa, polgárház

 
Sopron, lábasház

 
Magyar paraszt 2.

 
Magyar paraszt 1.

 
Szántás-vetés

 
Nagyhöflány

 
Majorgazda

 
Csesznek

 
Íródeák eszközei

 
Koppány

 
Magyar nemes 3.

 
Székely férfi

 
Sepsiszentgyörgy, erődtemplom

 
Szász tanácsúr

 
Brassó

 
Kolozsvári Ménasághi család címere

 
Erazmus nemeslevele

 
Szász polgár

 
Szász asszony

 
Segesvár 1.

 
Szpáhi 3.

 
Gályakapitány

 
Imám

 
Nemes oszmanli