Montecuccoli, Raimundo (1609. február 21., Montecuccoli vára Itáliában-1680. október 16., Linz)

A 17. századi Habsburg birodalom egyik legjelentősebb hadvezére, hadtudósa és hadtudományi írója. Egyszerű muskétás közkatonából emelkedett a legmagasabb magyarországi és birodalmi katonai tisztségekbe. Az itáliai származású Montecuccoli először a harmincéves háborúban (1618-1648) szolgált, majd Szilézia főparancsnoka (1645-1646) volt, végül a magyarországi végeken teljesített szolgálatot. 1660-tól haláláig győri főkapitány, 1661-1662-ben, majd 1664-ben pedig a császári hadsereg főparancsnoka Magyarországon. 1661-1662. évi sikertelen erdélyi hadjárata miatt vitába kerekedett Zrínyi Miklóssal. 1664. augusztus 1-én azonban ő vezette győzelemre Szentgotthárdnál a keresztény csapatokat Köprülö Ahmed nagyvezér serege felett. 1668-tól haláláig az Udvari Haditanács elnöke volt.

PG